Cartref » Newyddion » Newyddion y Diwydiant
Newyddion y Diwydiant

Goblygiadau PC ar gyfer Dyfodol Symudedd

Amser: 2018-08-31

Goblygiadau PC ar gyfer Dyfodol Symudedd

 

Mae polycarbonad eisoes yn canfod defnydd mewn nifer o gydrannau modurol, o doeau panoramig ac anrheithwyr cefn, i arddangosfeydd sgrin gyffwrdd a systemau goleuo. Ar oddeutu hanner pwysau gwydr, Gall PC leihau pwysau cerbyd yn fawr. Mae hyn yn hanfodol gan fod awtomeiddwyr yn ceisio arbed pob gram posib, gyda'r bwriad o leihau'r defnydd o danwydd neu hybu oes batri cerbydau trydan. Am y rhesymau hyn, Mae Covestro yn rhagweld y bydd cyfran ei ddeunyddiau mewn cerbydau yn codi'n ddramatig wrth i gerbydau symud o gerbydau confensiynol i gerbydau trydan.

 

Mae polycarbonad hefyd yn cynnig rhyddid dylunio i ddylunwyr cerbydau. Nid oedd hyn yn fwy amlwg nag ar rai o'r lansiadau model a'r ceir cysyniad diweddaraf a ddadorchuddiwyd yn CES a NAIAS.

 

"Mae cydgyfeiriant technolegau yn mynd i olygu bod angen electroneg ar ddeunyddiau ar gyfer tu mewn ceir, dyfeisiau goleuo a synhwyro wedi'u hymgorffori sy'n mynd i newid rhyngweithiad y teithwyr â'r tu mewn," meddai Lefteri, sy'n arwain Chris Lefteri Design Ltd., sydd hefyd â swyddfeydd yn Singapore a Seoul, De Corea. "Mae goleuadau eisoes yn enfawr ac mae'n mynd i ddod yn fwy byth. Yn hynny o beth, Bydd PC yn ddeunydd sy'n hwyluso hyn, nid dim ond trwy drosglwyddo golau a lliw a thrylediad golau, ond hefyd trwy dryloywder a ffenestri ysgafn mwy a fydd yn helpu i greu effeithiau y gellir eu newid yn dibynnu ar hwyliau."

Copïo'r © 2019 YUYAO JIASIDA SUN SHEET CO.,LTD

Ddewislen