Cartref » Newyddion » Newyddion y Diwydiant
Newyddion y Diwydiant

Marchnad Gwydro Polycarbonad Modurol Byd-eang i Gyrraedd $7.9 Biliwn gan 2025: Cynnydd yn y Galw am doeau Panoramig

Amser: 2018-04-23

Mae'r farchnad Gwydro Polycarbonad Modurol Byd-eang ar fin tyfu mewn CAGR o gwmpas 18.3% dros y degawd nesaf i gyrraedd oddeutu $7.95 biliwn gan 2025. Dyluniadau modurol datblygedig yw rhai o'r tueddiadau amlwg y mae'r farchnad yn dyst iddynt, cynnydd yn y galw am doeau panoramig, datblygiadau technolegol diweddar gwydro polycarbonad modurol a chyfleoedd twf / cyfleoedd buddsoddi.

Yn seiliedig ar gais, mae'r farchnad wedi'i rhannu'n ffenestr ochr, windshield blaen, sunroof, windshield cefn, ffenestr flaen fawr, gwydro hydroffobig, arddangosfa pen i fyny a gwydro y gellir ei newid. Yn ôl math o gerbyd, mae'r farchnad wedi'i gwahanu yn gerbydau masnachol a cherbydau teithwyr.

Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar dueddiadau'r farchnad, chwaraewyr blaenllaw, tueddiadau'r gadwyn gyflenwi, arloesiadau technolegol, datblygiadau allweddol, a strategaethau'r dyfodol. Gydag asesiad marchnad cynhwysfawr ar draws y prif ddaearyddiaethau fel Gogledd America, Ewrop, Asia'r Môr Tawel, Dwyrain Canol, America Ladin a Gweddill y byd mae'r adroddiad yn ased gwerthfawr i'r chwaraewyr presennol, newydd-ddyfodiaid a buddsoddwyr y dyfodol.

Mae'r astudiaeth yn cyflwyno dadansoddiad manwl o'r farchnad gyda mewnbynnau'n deillio o weithwyr proffesiynol y diwydiant ar draws y gadwyn werth. Gwnaed ffocws arbennig ar 23 gwledydd fel yr Unol Daleithiau., Canada, Mecsico, U.K., Yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, Yr Eidal, Tsieina, Brasil, Saudi Arabia, De Affrica, Etc.

Copïo'r © 2019 YUYAO JIASIDA SUN SHEET CO.,LTD

Ddewislen